Osobní bankrot

Na začátku června roku 2019 vstoupila v platnost nová novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje oddlužení pro předlužené lidi. Nyní do osobního bankrotu mohou vstoupit všichni, kteří jsou schopni splácet kromě běžného výživného i částku 2200 korun českých.
Experti na dluhovou problematiku doufají, že díky této vyhlášce půjde do oddlužení mnohem více lidí než doposud. V této době již pro dlužníky nebude tedy platit žádný strop s ohledem na výši jejich dluhů, takže do oddlužení budou moci vstoupit i lidé, kteří jsou předluženi.
Doteď byla povinnost dlužníka před začátkem insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30% všech svých závazků. Nyní sice přestává tato hranice platit, ale jestli ani po pěti letech tuto hranici dlužník nesplní, bude vystaven speciálnímu přezkoumání u soudu.
přepracovaná holka
Pracovníci instituce Člověk v tísni se domnívají, že naroste počet dlužníků, kteří budou chtít pomoci s jejich dluhy, ale i informacemi o něm. Proto je zprovozněna nová help linka a mapa poraden, kde všem bez rozdílu poradí a se vším pomohou. Nyní je k dispozici také internetový projekt MAPA OSOBNÍCH BANKROTŮ, který kromě mnoha zajímavých informací varuje dlužníky před lidmi, kteří by jejich situace chtěli využít ve svůj prospěch.
NYNÍ JE MOŽNÉ I PŘERUŠENÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE AŽ NA ROK Z VELMI VÁŽNÝCH DŮVODŮ.
I nadále existují čtyři varianty splnění splátkového kalendáře:
· 100% nezajištěných pohledávek
· 60% v době 3 let
· 30% během 5 let
· Nebo minimální varianta, kdy sice nebylo uhrazeno ani 30% dluhu, ale onen člověk vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm možné požadovat, a uhradil alespoň pohledávky v minimálním rozsahu
Tím je samozřejmě myšleno uhrazení odměny insolvenčního správce a jeho výdaje a odměny určené k uspokojení ostatních věřitelů, dlužné výživné a odměnu za sepsání insolvenčního návrhu.
otevřená peněženka
U invalidních nebo starobních důchodů ve druhém nebo třetím stupni je oddlužení splněno i tehdy, pokud nebylo zrušeno do 3 let od schválení. Nárok na důchod musí ale vzniknout před insolvencí, ne během ní.
Návrh se zjednodušuje po obsahové stránce, jelikož nyní stačí dodat očekávané příjmy za poslední
rok, nikoliv za posledních 5 let, jak tomu bylo doposud, a dosažené příjmy za rok namísto 3 let. Navíc musí být podepsáno čestné prohlášení, že při sepisování insolvenčního návrhu byl poučen o svých právech a povinnostech, bude přiznávat všechny své příjmy, a bude plnit všechny podmínky k uspokojení věřitelů. Lhůta pro přihlášení věřitelů je nyní 2 měsíce od rozhodnutí o bankrotu.
Toto rozhodnutí se již nedoručuje přihlášeným věřitelům.
Od června již nebude možné plnit své povinnosti pouze splátkovým kalendářem, nyní je potřeba také zpeněžení majetku dlužníka. Omezuje se možnost prodání příbytku dlužníka v případě, kdy hodnota nemovitosti převýší stanovenou částku.
Jestli se do bankrotu dostane fyzická osoba – podnikatel, musí uhradit zálohou částku ve výši stanovené podle zisku z předchozího účetního anebo zdaňovacího období.